Genus Macaca
macaques
マカク属

分類:Order Primates(霊長目) > Family Cercopithecidae(オナガザル科) > Genus Macaca


Macaca arctoides
stump-tailed (or bear) macaque
ベニガオザル
(個体:11)

Macaca assamensis
Assam macaque
アッサムモンキー
(個体:11)

Macaca cyclopis
Taiwan (or Formosan rock) macaque
タイワンザル
(個体:12)

Macaca fascicularis
crab-eating (or long-tailed) macaque
カニクイザル
(個体:61)

Macaca fuscata
Japanese macaque
ニホンザル
(個体:20)

Macaca hecki
Heck's macaque
ヘックザル
(個体:1)

Macaca maurus
moor macaque
ムーアモンキー
(個体:4)

Macaca mulatta
rhesus macaque (or monkey)
アカゲザル
(個体:57)

Macaca nemestrina
pig-tailed macaque
ブタオザル
(個体:16)

Macaca nigra
Celebes macaque
クロザル
(個体:4)

Macaca ochreata
booted macaque
ウスイロマカク
(個体:1)

Macaca radiata
bonnet macaque
ボンネットモンキー
(個体:6)

Macaca sinica
toque macaque
トクモンキー
(個体:3)

Macaca thibetana
Pere David's (or Tibetan stump-tailed) macaque
チベットモンキー
(個体:3)