Genus Muntiacus
muntjacs, barking deer
ホエジカ属

分類:Order Artiodactyla(偶蹄目) > Family Cervidae(シカ科) > Genus Muntiacus


Muntiacus reevesi
Reeves's (or Chinese) muntjac
キョン(タイワンキョン)
(個体:9)